"; $iduri_temp=explode("|",$iduri); $cate_iduri=count($iduri_temp); $titluri_specificatii=array(); $filtru=urldecode($filtru); $filtru=baga_nasoleli_filtru($filtru); //AICI sunt linkurile catre categoriile anterioare for($i=0;$i<$cate_iduri-1;$i++){ $categorie_anterioara=executa($con,"SELECT * FROM mv_categorii WHERE cod=\"".$iduri_temp[$i]."\""); $r_categorie_anterioara=linie($categorie_anterioara); $denumire_categorie_anterioara=coloana($r_categorie_anterioara,"denumire"); $hrefu.=$iduri_temp[$i]."-".prelucrare_url($denumire_categorie_anterioara)."/"; echo "» $denumire_categorie_anterioara "; } //^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ //AICI este fieldsetul cu produsele din categorie $cod_categorie_selectata=$iduri_temp[$cate_iduri-1]; $categorie_aleasa=executa($con,"SELECT * FROM mv_categorii WHERE cod=\"$cod_categorie_selectata\""); $r_categorie_aleasa=linie($categorie_aleasa); $denumire_categorie_aleasa=coloana($r_categorie_aleasa,"denumire"); $producatori_categorie_aleasa=coloana($r_categorie_aleasa,"producatori"); $rss=coloana($r_categorie_aleasa,"rss"); $structuri_specificatii=executa($con,"SELECT * FROM mv_structuri_specificatii WHERE cod_categorie=\"$cod_categorie_selectata\" AND filtru=\"1\" ORDER BY ordine"); echo "
$denumire_categorie_aleasa ()"; echo ""; //AICI bara de filtrare si sortare //echo ""; //echo ""; //echo ""; //echo ""; //echo ""; //echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo "
$lng_afisare_sortari
"; $top=0; $j=0; while($r_structuri_specificatii=linie($structuri_specificatii)){ $j++; $titlu_specificatie=(coloana($r_structuri_specificatii,"titlu")); $um_specificatie=coloana($r_structuri_specificatii,"um"); $valori_specificatie=coloana($r_structuri_specificatii,"valori"); array_push($titluri_specificatii,$titlu_specificatie); echo "
".htmlentities($titlu_specificatie).spatiu(4); echo "
"; if(strrpos($valori_specificatie,"|")){ $valori_specificatie_temp=explode("|",$valori_specificatie); $filtru_singular=0; }elseif(strrpos($valori_specificatie,"^")){ $filtru_singular=1; $valori_specificatie_temp=explode("^",$valori_specificatie); } for($i=0;$i<=count($valori_specificatie_temp);$i++){ if($valori_specificatie_temp[$i]=="" && $filtru_singular==1){ }else{ echo ""; echo ""; $filtru_nou=$filtru."^^$j".(($filtru_singular==1)?"^":"|").($valori_specificatie_temp[$i-1]+1).(($filtru_singular==1)?"^":"|").$valori_specificatie_temp[$i]; echo ""; echo ""; echo "
"; if($filtru_singular==1){ if(trim($valori_specificatie_temp[$i])!=""){ echo $valori_specificatie_temp[$i]." ".$um_specificatie; } }elseif($filtru_singular==0){ if($i==0){ echo "$lng_afisare_sortare1 ".str_replace(".",",",($valori_specificatie_temp[$i]-0.01))." ".$um_specificatie; }elseif($i==(count($valori_specificatie_temp))){ echo "$lng_afisare_sortare4 ".($valori_specificatie_temp[$i-1])." ".$um_specificatie; }else{ echo "$lng_afisare_sortare2 ".($valori_specificatie_temp[$i-1])." $um_specificatie $lng_afisare_sortare3 ".str_replace(".",",",($valori_specificatie_temp[$i]-0.01))." ".$um_specificatie; } } echo "
"; } } echo "
"; $top=$top+20; } //AICI filtrez dupa producatori $producatori_categorie_aleasa=explode("|",$producatori_categorie_aleasa); $detalii_producatori=executa($con,"SELECT * FROM mv_producatori WHERE activ=1 ORDER BY denumire"); $filtru_singular=1; $j++; if(count($producatori_categorie_aleasa)>1){ echo "
PRODUCĂTOR".spatiu(4); echo "
"; } //^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ //AICI sortez dupa tipul produselor $j++; if(count($producatori_categorie_aleasa)>1){ echo "
$lng_afisare_filtrare_tip_titlu".spatiu(4); echo "
"; echo $tipuri_produse_filtru[$i]; echo "
"; $top=$top+20; } echo ""; } //^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ //AICI sortez dupa pret echo ""; if(count($producatori_categorie_aleasa)>1){ echo "
".spatiu(5)."$lng_afisare_sortare_pret "; echo ""; echo "desc"; echo ""; echo "cresc"; echo "
"; } //^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ echo ""; echo ""; //AICI scrierea filtrelor if($filtru!=""){ echo ""; echo ""; echo "
Filtre aplicate:"; //print_r($filtre_bune); //print_r($titluri_specificatii); for($i=0;$i".$titluri_specificatii[$filtru_temp[0]-1]." $lng_afisare_sortare1 ".str_replace(".",",",($filtru_temp[2]-0.01))." $titlu_um
"; // $filtru_bd.=" AND ps.valoare<=".$filtru_temp[2]; $filtru_bd.=$titluri_specificatii[$filtru_temp[0]-1]."^^<=".($filtru_temp[2]-0.01)."||"; }elseif($filtru_temp[2]==""){ echo "".$titluri_specificatii[$filtru_temp[0]-1]." $lng_afisare_sortare4 ".($filtru_temp[1]-1)." $titlu_um
"; // $filtru_bd.=" AND ps.valoare>=".$filtru_temp[1]; $filtru_bd.=$titluri_specificatii[$filtru_temp[0]-1]."^^>=".($filtru_temp[1]-1)."||"; }else{ echo "".$titluri_specificatii[$filtru_temp[0]-1]." $lng_afisare_sortare2 ".($filtru_temp[1]-1)." $lng_afisare_sortare3 ".str_replace(".",",",($filtru_temp[2]-0.01))." $titlu_um
"; // $filtru_bd.=" AND ps.valoare>=".$filtru_temp[1]." AND ps.valoare<=".$filtru_temp[2]; $filtru_bd.=$titluri_specificatii[$filtru_temp[0]-1]."^^<=".($filtru_temp[2]-0.01)." AND valoare>=".($filtru_temp[1]-1)."||"; } } }elseif($filtru_singular==0){ //AICI SUNT FILTRELE DUPA PRODUCATOR SI DUPA TIPUL PRODUSULUI if($titluri_specificatii[$filtru_temp[0]-1]==""){ if((int)$filtru_temp[0]==0){ echo "".$tipuri_produse_filtru[(($filtru_temp[2]!="")?$filtru_temp[2]:2)]."
"; if($filtru_temp[1]=="nou"){ $filtru_bd_tip_produs.=" AND nou=\"1\""; }else if($filtru_temp[1]=="promotional"){ $filtru_bd_tip_produs.=" AND promotional=\"1\""; }else if($filtru_temp[1]=="lichidare"){ $filtru_bd_tip_produs.=" AND lichidare_stoc=\"1\""; } }else{ $detalii_producator=executa($con,"SELECT * FROM mv_producatori WHERE cod=\"$filtru_temp[2]\""); $r_detalii_producator=linie($detalii_producator); $denumire_producator_filtru=htmle(coloana($r_detalii_producator,"denumire")); echo "producător - $denumire_producator_filtru
"; $filtru_bd_producator.=" AND cod_producator=\"".$filtru_temp[2]."\" "; } }else{ echo "".htmlentities($titluri_specificatii[$filtru_temp[0]-1])." - ".baga_nasoleli_filtru($filtru_temp[2])." $titlu_um
"; $filtru_bd.=$titluri_specificatii[$filtru_temp[0]-1]."^^".$filtru_temp[2]."||"; } } } echo "» Elimina toate filtrele"; echo "
"; echo ""; echo ""; } //echo ""; //^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ if($use_sortare==1){ $sortare_bd=" ORDER BY pret*(SELECT cv.curs FROM mv_curs_valutar cv WHERE cv.tip=valuta) DESC"; }else{ // DACA DECOMENTEZI ACILEA ATUNCI PRODUSELE VOR FI SORTATE DUPA DENUMIRE ..... // if($use_sortare==""){ // $sortare_bd=" ORDER BY denumire"; // }else{ $sortare_bd=" ORDER BY pret*(SELECT cv.curs FROM mv_curs_valutar cv WHERE cv.tip=valuta) ASC"; // } } //PRELUCRARE CONDITII $filtru_bd_temp=explode("||",$filtru_bd); if(count($filtru_bd_temp)>1){$filtru_bd="SELECT cod_produs FROM mv_produse_specificatii WHERE ( ";} for($i=0;$i0 || substr_count($filtru_bd_temp2[1],">")>0)?$filtru_bd_temp2[1]:" LIKE \"%".strtoupper(addslashes(baga_nasoleli_filtru($filtru_bd_temp2[1])))."%\"").")"; } } //^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ //echo "$filtru_bd"; $numarare_produse=executa($con,"SELECT cod FROM mv_produse WHERE cod_categorie=$cod_categorie_selectata AND vizibil=1 $filtru_bd_producator $filtru_bd_tip_produs $sortare_bd"); $k=0; $lista_produse=array(); while($r_numarare_produse=linie($numarare_produse)){ $cod_produs=coloana($r_numarare_produse,"cod"); if($filtru_bd!=""){ $numarare_adanca=executa($con,$filtru_bd.") AND cod_produs=$cod_produs"); if(mysql_num_rows($numarare_adanca)==(count($filtru_bd_temp)-1)){ $k++; array_push($lista_produse,$cod_produs); } }else{ $k++; array_push($lista_produse,$cod_produs); } } $total_inregistrari=$k; $total_pagini=ceil($total_inregistrari/$cate_produse_pe_pagina); if(!isset($pg)){$pg=0;}else{$pg=$pg-1;} if($pg>$total_pagini){$pg=$total_pagini-1;} if($pg<0){$pg=$total_pagini-1;} $pagina_multiplu=$pg*$cate_produse_pe_pagina; $afis_pagina=$pg+1; navigare($cate_produse_pe_pagina,"filtrare"); $msim=0; echo ""; for($mib=$pagina_multiplu;$mib<($pagina_multiplu+$cate_produse_pe_pagina);$mib++){ $cod_produs=$lista_produse[$mib]; if($cod_produs!=""){ $detalii_produs=executa($con,"SELECT * FROM mv_produse WHERE vizibil=1 AND cod=$cod_produs"); $r_detalii_produs=linie($detalii_produs); $denumire_produs=coloana($r_detalii_produs,"denumire"); $status_stoc=coloana($r_detalii_produs,"status_stoc"); $producator_lista=coloana($r_detalii_produs,"cod_producator"); $produs_promotional=coloana($r_detalii_produs,"promotional"); $produs_lichidare_stoc=coloana($r_detalii_produs,"lichidare_stoc"); $produs_nou=coloana($r_detalii_produs,"nou"); $afis_stoc=$statusuri_produse[$status_stoc]; $pret_produs=coloana($r_detalii_produs,"pret"); $cod_gestiune=coloana($r_detalii_produs,"cod_gestiune"); $valuta_produs=coloana($r_detalii_produs,"valuta"); $pret_vechi=coloana($r_detalii_produs,"pret_vechi"); $detalii_producator_lista=executa($con,"SELECT * FROM mv_producatori WHERE activ=1 AND cod=\"$producator_lista\""); $r_detalii_producator_lista=linie($detalii_producator_lista); $denumire_producator_lista=coloana($r_detalii_producator_lista,"denumire"); //aici sunt calculate stelele $stele_total_produs=0; $lista_comentarii=executa($con,"SELECT * FROM mv_comentarii WHERE cod_produs=$cod_produs AND aprobat=1"); if(mysql_num_rows($lista_comentarii)!=0){ while($r_lista_comentarii=linie($lista_comentarii)){ $stele_comentariu=coloana($r_lista_comentarii,"rating"); $stele_total_produs=$stele_total_produs+$stele_comentariu; } } if(mysql_num_rows($lista_comentarii)!=0){ $media_stelelor=$stele_total_produs/mysql_num_rows($lista_comentarii); } //$media_stelelor=ceil($media_stelelor); //alert($media_stelelor); //^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ $structura_specificatii=executa($con,"SELECT cod,titlu,um FROM mv_structuri_specificatii WHERE cod_categorie=\"$cod_categorie_selectata\" AND speciala=0 AND lista=1 ORDER BY ordine"); echo ""; echo ""; afiseaza_poza("img/produse/$cod_produs/".prelucrare_nume_fisier($denumire_produs)."_mica",0,0,"produse/$hrefu$cod_categorie_selectata-".prelucrare_url($denumire_categorie)."/$cod_produs-".prelucrare_url($denumire_produs).".html","$denumire_produs"); if($exista_poza==0){echo "";} echo ""; echo "
$denumire_produs »
"; if($cod_gestiune!=""){ echo "CODUL : $cod_gestiune
"; } while($r_structura_specificatii=linie($structura_specificatii)){ $cod_specificatie_lista=coloana($r_structura_specificatii,"cod"); $titlu_specificatie=(coloana($r_structura_specificatii,"titlu")); $um_specificatie=coloana($r_structura_specificatii,"um"); $detalii_specificatie=executa($con,"SELECT valoare FROM mv_produse_specificatii WHERE cod_produs=\"$cod_produs\" AND cod_specificatie=\"$cod_specificatie_lista\""); $r_detalii_specificatie=linie($detalii_specificatie); $valoare_specificatie=coloana($r_detalii_specificatie,"valoare"); if($valoare_specificatie!="" && $valoare_specificatie!="n/a"){ echo "$titlu_specificatie : $valoare_specificatie $um_specificatie
"; } } if($denumire_producator_lista!=""){ echo "PRODUCĂTOR : $denumire_producator_lista
"; } echo adaosuri_vizibile($cod_produs); if(mysql_num_rows($lista_comentarii)!=0){ for($i=0;$i<$cate_stele_total;$i++){ if($i"; }else{ if(ceil($media_stelelor)>floor($media_stelelor) && $i==floor($media_stelelor)){ echo "\"".floor($media_stelelor)."*\""; }else{ echo "\"".floor($media_stelelor)."*\""; } } } } echo "
"; if($produs_nou==1){echo "\"nou\"";} if($produs_promotional==1){echo "\"promotional\"";} if($produs_lichidare_stoc==1){echo "\"lichidare";} echo"
"; $pret_produs_tva=calculeaza_pretul_corect($cod_produs); if($moneda_vizibila2==1){ $afis_simbol_monetar=$simbol_monetar2; }else{ $afis_simbol_monetar=$simbol_monetar1; } echo "Preț: ".numberFormat($pret_produs_tva)." $afis_simbol_monetar"; echo (($pret_vechi!=0)?"
Preț: ".numberFormat($pret_vechi)." $afis_simbol_monetar":""); echo "
Stoc: $afis_stoc"; echo "
"; $lista_speciale=executa($con,"SELECT * FROM mv_structuri_specificatii WHERE cod_categorie=\"$cod_categorie_selectata\" AND speciala=1"); if(mysql_num_rows($lista_speciale)==0){ echo ""; }else{ echo ""; } echo "\"Pune"; $verificare_favorit=executa($con,"SELECT * FROM mv_produse_favorite WHERE cod_produs=\"$cod_produs\" AND cod_utilizator=\"$cod_u\""); if($cod_u!="" && mysql_num_rows($verificare_favorit)==0){ echo "\"favorite\""; } echo ""; echo ""; $msim++; } } if($rss==1 && $filtru==""){ echo ""; echo ""; echo ""; echo "
\"aboneaza-te"; echo ""; echo ""; } /* echo ""; echo ""; echo "$info_text_disclaimer"; echo ""; echo ""; */ if($msim==0){ echo ""; echo ""; echo "$lng_mesaj_noProduse"; echo ""; echo ""; } navigare($cate_produse_pe_pagina,"filtrare"); echo ""; echo "
"; echo "
$info_text_disclaimer
"; //^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ultima_parte(); ?>